Dil12112023

Darrera actualitzacióDim, 05 Des 2023 9am

Back Estàs aquí:Inicio Nous materials Ofertes tecnològiques

Equip mòbil per mesurar l'emissió de nanopartícules a l’atmosfera en materials de la construcció

Les nanopartícules permeten dotar de noves propietats als materials de construcció. Però a mesura que es desgasta el material, aquest allibera a l'aire les nanopartícules, que en altes concentracions poden suposar un risc per a la salut humana i la fauna. Científics del CSIC han desenvolupat i patentat un mètode per controlar l'emissió de nanopartícules d'aquests materials.

Llegeix més...

Dispositiu portàtil per mesurar l'activitat fotocatalítica de materials

El CSIC ha desenvolupat un dispositiu denominat pholouring per mesurar instantàniament i in situ l'activitat dels materials fotocatalítics. Es basa en el control de l'activitat fotocatalítica en funció de la foto-degradació d'indicadors de color en contacte amb qualsevol el material analitzat, que pot ser tant sòlid, com líquid o en suspensió.

Llegeix més...

Micropartícules d'òxid de zinc antimicrobianes i no tòxiques

El CSIC ha obtingut microestructures d'òxid de zinc amb una activitat antimicrobiana molt alta pel que fa a les nanopartícules comercials. Tenen molt poca toxicitat, ja que alliberen pocs ions tòxics de zinc i d'espècies d'oxigen reactives. Poden ser utilitzades per a l'eliminació, inhibició del creixement o inhibició de microorganismes.

Llegeix més...

Dispositiu per aconseguir emissions gairebé zero en els tubs d'escapament

Científics del CSIC han desenvolupat un dispositiu fotocatalític, que s'incorpora en el tub d'escapament dels vehicles a motor i que elimina els contaminants que contenen els fums d'escapament produïts en la combustió.

Llegeix més...

Estructures tridimensionals de nanofils

Investigadors del CSIC han desenvolupat un nou mètode per obtenir de forma controlada nanofils en forma d'estructures tridimensionals. Es basa en l'ús de nanomotlles amb porus, dins dels quals es fan créixer els nanofils. Tenen aplicacions en microelectrònica, dispositius òptics o energia.

Llegeix més...