Diu02252024

Darrera actualitzacióDiv, 23 febrer 2024 1pm

Back Estàs aquí:Inicio Nous materials Ofertes tecnològiques

Dispositiu mòbil per determinar l'emissió de nanopartícules en materials de construcció

Científics del CSIC han desenvolupat i patentat un mètode per mesurar l'emissió potencial de nanopartícules dels materials de construcció, simulant diversos processos d'abrasió i desgast. El van provar recentment, i ha superat les expectatives.

Llegeix més...

Nanomaterials intel·ligents per alertar de fluctuacions d'altes temperatures

Un grup de científics de l'ICN2, del CSIC i del BIST, ha desenvolupat sensors fluorescents ''off /on" d'altes temperatures basats en nanopartícules polimèriques. Permeten seguir l'historial tèrmic d'un procés o material d'una manera senzilla, barata i escalable.

Llegeix més...

Ceràmiques electro-conductores basadas en nano cel·lulosa

El CSIC i l'Institut Josef Stefan han desenvolupat un mètode per combinar nanofibres amb nanopartícules ceràmiques com les d'alumina o zircònia, obtenint com a resultat materials ceràmics mecànicament forts i que molt electroconductors, aplicables a diversos tipus de mecanitzat (en verd, per electro-descàrrega...).

Llegeix més...

Síntesis de grafè més econòmica

El CSIC ha desenvolupat un mètode per sintetitzar grafè sobre substrats aïllants, que evita haver de fer el pas de transferència de film de grafè des d'un substrat catalitzador, de coure, als substrats d'interès, com silici o vidre, evitant també els costos associats. El mètode és escalable i reproduïble per a múltiples aplicacions.

Llegeix més...

Microcàpsules anticorrosió per a materials de construcció

El CSIC ha desenvolupat una tecnologia de protecció contra la corrosió basada en l'ús de microcàpsules de resina amb inhibidors de la corrosió. El sistema allibera de forma progressiva els inhibidors, el que redueix les despeses i l'impacte ambiental. La metodologia pot ser aplicada a materials de construcció com pintures, recobriments i, especialment, estructures de formigó armat.

Llegeix més...