Dis06102023

Darrera actualitzacióDij, 01 Jun 2023 12pm

Back Estàs aquí:Inicio Nous materials Ofertes tecnològiques

Material amb un rang elevat d'absorció òptica i alta conversió fototèrmica

Investigadors del CSIC i de l'ICN2 han desenvolupat un nou polímer amb un rang d'absorció òptica elevat i una conversió fototèrmica excel·lent (transforma en calor un 85% de la llum absorbida). Té aplicacions en el camp de l’energia i es pot fixar tant sobre superfícies planes com corbes.

Llegeix més...

Desenvolupen un mètode per obtenir nanoestructures amb geometries fins ara impossibles

El CSIC i la Universitat de Porto han desenvolupat un mètode per obtenir nanoestructures de diferents materials ferromagnètics amb aplicacions en dispositius magnètics, nanofotònics i magnònics. El nou mètode és econòmic, evita les tècniques litogràfiques estàndard i redueix els temps de producció.

Llegeix més...

Investigadors del CSIC obtenen un nanomaterial que elimina el coronavirus i és aplicable en màscares i teixits

Es basa en nanopartícules de coure que bloquegen les proteïnes funcionals de la SARS-CoV-2, especialment la proteïna 'spike', que permet al virus infectar les cèl·lules.

Llegeix més...

Tecnologia ecològica per produir imants permanents de ferrita d'estronci

El CSIC ha desenvolupat un imant permanent d'elevat camp coercitiu mitjançant un procés de sinterització amb partícules de ferrita magnètica i un dissolvent orgànic. És una alternativa als imants basats en terres rares en aplicacions que requereixen una alta temperatura de treball.

Llegeix més...

Polímer amb memòria de forma que respon a dos estímuls

El CSIC i la Universitat de Mons han desenvolupat un polímer biocompatible i biodegradable que canvia el seu estat en resposta a un primer estímul, i recupera l’estat original en resposta a un segon estímul diferent. Es busquen empreses interessades en la llicència de la patent.

Llegeix més...