Dic05222024

Darrera actualitzacióDim, 30 Abr 2024 4pm

Back Estàs aquí:Inicio Agroalimentació Laboratoris Servei acreditat per a l'anàlisi de dioxines, furans i PCB en aliments

Servei acreditat per a l'anàlisi de dioxines, furans i PCB en aliments

El Laboratori de Dioxines del CSIC ha obtingut una acreditació d'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, per a l'anàlisi de dioxines, furans i bifenils policlorats similars les dioxines (DL-PCB) en aliments.

Laboratori de dioxines del CSIC. A l'octubre de 2006, el Laboratori de Dioxines del CSIC, englobat dins del Laboratori d'Espectrometria de Masses i adscrit a l'Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (IIQAB), va aconseguir l'acreditació per a l'anàlisi de dioxines en mostres ambientals, convertint-se en aquell moment en el tercer laboratori del CSIC posseïdor d'una acreditació i en el segon laboratori d'Espanya acreditat en aquest camp.

Ara, el Laboratori, dirigit per Josep Rivera, professor d'investigació del CSIC, ha ampliat el seu abast incloent-hi l'estudi dels bifenils policlorats, i ha aconseguit una altra acreditació per a la determinació dels mateixos compostos en aliments.

Tant les dioxines com els BPC són considerats Contaminants Orgànics Persistents (COP, en les sigles en anglès) i estan sent objecte d'un especial seguiment per part de les autoritats mediambientals, sanitàries i d'alimentació. Són compostos molt tòxics, sospitosos de causar càncer i que es troben en quantitats molt petites, fins i tot en les matrius contaminades, cosa que fa el seu anàlisi molt difícil. Calen per això equips molt sofisticats i personal especialment dedicat.

L'acreditació d'ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons la Norma UNE EN ISO/IEC 17025 és un sistema reconegut internacionalment que garanteix la competència tècnica del Laboratori per a la realització de les anàlisis cobertes per la mateixa. Quan un laboratori emet un informe de resultats sota la seva condició d'acreditat, està indicant que s'han seguit tots els sistemes necessaris per garantir la seva validesa científica.

A més, aquest informe serà vàlid a pràcticament tots els països, partint dels acords de reconeixement mutu firmats entre ENAC i altres entitats d'acreditació nacionals. L'ús d'aquest sistema de reconeixement de l'excel·lència dels laboratoris, s'està estenent, tota vegada que garanteix l'expressió de resultats fiables sense necessitat de controls addicionals.

Així, per exemple, la Unió Europea està exigint que determinats productes (especialment els alimentaris) vinguin acompanyats de certificats de seguretat emesos per laboratoris acreditats, bé des del país d'origen o en el d'arribada.

Amb aquests dos reconeixements, el Laboratori de Dioxines es converteix en el primer Laboratori d'Espanya acreditat per a l'estudi i l'anàlisi conjunt d'aquest contaminants en diferents medis, tant biòtics com abiòtics.

A més d'aquests compostos i matrius, el Laboratori també realitza anàlisi d'altres Compostos Orgànics Persistents (en anglès POPs), com els policlorobifenileters (PBDE) i està inclòs a la base de dades de la UNEP de Laboratoris amb capacitat d'anàlisi d'aquest contaminants.