Dil09252023

Darrera actualitzacióDij, 03 Ago 2023 1pm

Back Estàs aquí:Inicio Nous materials

Fotodetectors orgànics i miniaturitzats que absorbeixen llum més enllà del rang visible

Detecten la llum per sota de la seva banda d’absorció i amb una elevada eficiència. Els dispositius sintetitzats funcionen tan bé o més que els comercials, i permeten reduir-ne la mida, fent-los molt més portàtils i aptes per aplicacions d’electrònica integrada. L’estudi l’han realitzat investigadors de l’ICMAB-CSIC en col·laboració amb investigadors de Dresden (Alemanya) i de Pequin (Xina).

Llegeix més...

Microcàpsules anticorrosió per a materials de construcció

El CSIC ha desenvolupat una tecnologia de protecció contra la corrosió basada en l'ús de microcàpsules de resina amb inhibidors de la corrosió. El sistema allibera de forma progressiva els inhibidors, el que redueix les despeses i l'impacte ambiental. La metodologia pot ser aplicada a materials de construcció com pintures, recobriments i, especialment, estructures de formigó armat.

Llegeix més...

Nanomaterials superabsorbents que atrapen la llum solar

Investigadors de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona dissenyen materials ultrafins que aconsegueixen maximitzar l’absorció de la llum en un gran rang de l’espectre solar. L’estratègia és de baix cost i totalment escalable. Els materials “superabsorbents” obtinguts tenen moltes aplicacions potencials, especialment en el camp de l’energia fotovoltaica i de la fotodetecció.

Llegeix més...

Equip mòbil per mesurar l'emissió de nanopartícules a l’atmosfera en materials de la construcció

Les nanopartícules permeten dotar de noves propietats als materials de construcció. Però a mesura que es desgasta el material, aquest allibera a l'aire les nanopartícules, que en altes concentracions poden suposar un risc per a la salut humana i la fauna. Científics del CSIC han desenvolupat i patentat un mètode per controlar l'emissió de nanopartícules d'aquests materials.

Llegeix més...

Dispositiu portàtil per mesurar l'activitat fotocatalítica de materials

El CSIC ha desenvolupat un dispositiu denominat pholouring per mesurar instantàniament i in situ l'activitat dels materials fotocatalítics. Es basa en el control de l'activitat fotocatalítica en funció de la foto-degradació d'indicadors de color en contacte amb qualsevol el material analitzat, que pot ser tant sòlid, com líquid o en suspensió.

Llegeix més...