Diu08142022

Darrera actualitzacióDil, 01 Ago 2022 12pm

Back Estàs aquí:Inicio Nous materials

El servei Soft de l'ICMAB aconsegueix el Certificat de Qualitat ISO 9001:2015

L'acreditació garanteix que es compleixen uns estàndards de qualitat en el servei prestat, i marca l’objectiu de continuar la seva millora i extensió en futurs serveis. El laboratori de caracterització i preparació de nano i biomaterials (Soft) està dirigit pel grup Nanomol de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del CSIC i del CIBER-BBN.

Llegeix més...

Supercondensadors de nanocarboni d'elevada potència fabricats amb tècniques làser

Investigadors de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) han desenvolupat dues tecnologies làser innovadores que permeten fabricar elèctrodes híbrids de nanocarboni per obtenir supercondensadors d'elevada potència. Aquests últims no només carreguen i descarreguen energia elèctrica ràpidament, sinó que emmagatzemen més energia que els utilitzats habitualment.

Llegeix més...

Desenvolupen un mètode per obtenir nanoestructures amb geometries fins ara impossibles

El CSIC i la Universitat de Porto han desenvolupat un mètode per obtenir nanoestructures de diferents materials ferromagnètics amb aplicacions en dispositius magnètics, nanofotònics i magnònics. El nou mètode és econòmic, evita les tècniques litogràfiques estàndard i redueix els temps de producció.

Llegeix més...

Material amb un rang elevat d'absorció òptica i alta conversió fototèrmica

Investigadors del CSIC i de l'ICN2-BIST han desenvolupat un nou polímer amb un rang d'absorció òptica elevat i una conversió fototèrmica excel·lent (transforma en calor un 85% de la llum absorbida). Té aplicacions en el camp de l’energia i es pot fixar tant sobre superfícies planes com corbes.

Llegeix més...

Tecnologia ecològica per produir imants permanents de ferrita d'estronci

El CSIC ha desenvolupat un imant permanent d'elevat camp coercitiu mitjançant un procés de sinterització amb partícules de ferrita magnètica i un dissolvent orgànic. És una alternativa als imants basats en terres rares en aplicacions que requereixen una alta temperatura de treball.

Llegeix més...