Modificar la barrera hematoencefàlica per millorar els tractaments contra la demència

El projecte “Advanced Lipid nanostructures to Overcome Blood-Brain-Barrier” busca dissenyar partícules nanomètriques per regular la permeabilitat de la barrera hematoencefàlica i tractar amb eficàcia les malalties del sistema nerviós central (SNC), com l'alzheimer. La investigació està liderada per Olga López, de l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC), i Mercedes Balcells, del MIT.

Olga López durant l'entrevista a l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)La demència és una síndrome comuna en malalties i lesions cerebrals, com la malaltia d'Alzheimer o els accidents cerebrovasculars. L'OMS estima que al món viuen 50 milions de persones amb demència i cada 3.2 segons es registra un nou cas. Hi ha uns 10 milions nous cada any.

La barrera hematoencefàlica és una membrana de permeabilitat selectiva que protegeix el cervell en impedir el pas de toxines, si bé permet el pas de nutrients. La membrana obstaculitza el pas dels medicaments als teixits cerebrals, la qual cosa dificulta el tractament de malalties. D'altra banda, el deteriorament d'aquesta membrana, freqüent en diverses malalties neurodegeneratives, condueix a la intoxicació del cervell que s'associa a la aparició de demències. Modificar la permeabilitat de la barrera vol dir controlar el pas de medicaments o toxines.

Cada any es comptabilitzen 10 milions de nous casos de demència al món

L'equip de científiques busca dissenyar nanopartícules compostes de lípids semblants als que formen les cèl·lules de la barrera hematoencefàlica i que tinguin la capacitat d'augmentar o disminuir la permeabilitat d'aquesta en funció de l'objectiu que es persegueixi, com pot ser la introducció de fàrmacs en el cervell o la protecció d'aquest òrgan davant determinades substàncies tòxiques. Un ajust essencial per millorar els tractaments dirigits a detenir l'avanç de les demències en malalties neurodegeneratives, per a la qual no existeix cap efectiu.

El projecte es troba en fase de desenvolupament i ha rebut finançament en una iniciativa de la Caixa per promoure projectes conjunts entre el MIT i les institucions de recerca espanyoles.

Més: Perfiles de Ciencia - Olga López