Dij03302023

Darrera actualitzacióDim, 28 Mar 2023 5pm

Back Estàs aquí:Inicio Tecnologies físiques Laboratoris Sis grups del CSIC renoven el segell TECNIO

Sis grups del CSIC renoven el segell TECNIO

TECNIO és l'acreditació que s'atorga a través del programa ACCIÓ per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presenten capacitats tecnològiques diferencials i que tenen capacitat per transferir-les al teixit empresarial.

Laboratori del grup Nanomol.Els grups GTQ, MCS, NANOMOL i Nb4D del CSIC, i els centres IIIA i IRI, aquest segon un centre mixt del CSIC i la UPC, han renovat el seu segell TECNIO amb les noves condicions d’elegibilitat i atributs estipulats per la Generalitat. L'objectiu de la distinció és que les empreses identifiquin on poden trobar tecnologies per a les necessitats de desenvolupament de nous productes i processos, bé  a través de l'adquisició o explotació de patents, bé a través de la contractació de projectes d'R+D+I o el contacte amb empreses spin-off.

Els centres i grups acreditats tenen les següents capacitats:

El IIIA, Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial, actualment dirigit pel Professor d’investigació del CSIC Carles Sierra, té tres línies principals de treball: l’Aprenentatge automàtic (investigació en sistemes computacionals que aprenen de dades i experiència i en les seves aplicacions); Sistemes multiagent (Investigació sobre sistemes computacionals centrada en les interaccions entre humans i ordinadors i les seves aplicacions); i Lògica i raonament (recerca sobre representació i raonament, optimització i intel·ligència de l’eixam, i les seves aplicacions).El centre acaba de complir 25 anys.

L'IRI, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), centre mixt del CSIC i la UPC; està dirigit actualment pel Dr. Guillem Alenyà. Ofereix expertesa i capacitats tecnològiques en diferents àmbits de la robòtica, la visió per computador, la intel·ligència artificial i el control automàtic, entre d’altres. A grans trets, poden transferir coneixements en sistemes robòtics adreçats a l’ésser humà (robòtica de serveis), el disseny i construcció de mecanismes robòtics innovadors (robots paral·lels, robots aeris), l’aplicació d’algorismes innovadors de visió per computador (sectors de l'automoció, el tèxtil o el de serveis), sistemes d’intel·ligència artificial i sistemes adreçats a l’eficiència energètica (piles de combustible i gestió de sistemes d’energia i aigua). Per tant, els sectors als quals poden transferir tecnologia poden ser el sector de la mobilitat i automoció, la manufactura avançada, la robòtica industrial, la logística i automatització, la robòtica assistencial, la realitat augmentada, les smart cities, l’eficiència energètica, la gestió mediambiental, etc.

NANOMOL és un grup de recerca de excel·lència dirigit per la Dra. Nora Ventosa. Està dedicat a la síntesi, processament i estudi de materials moleculars i polimèrics amb propietats químiques, electròniques, magnètiques i biomèdiques. Realitzen projectes de recerca bàsica i aplicada sobre la microestructura i nanoestructuració de materials moleculars. Aquest coneixement permet millorar les propietats dels productes fabricats en diversos sectors, com ara productes químics, farmacèutics i electrònics, contribuint així a augmentar el seu valor afegit. Participen en la implementació de nanotecnologies i tecnologies sostenibles i econòmicament eficients per a la preparació de materials moleculars funcionals avançats. Pertanyem a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB).

El Grup de Transductors Químics (GTQ), del Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM), està dirigit pel Dr. César Fernández. És un grup de recerca interdisciplinari amb un considerable potencial de valorització i transferència de tecnologia. Desenvolupa sensors químics en estat sòlid obtinguts mitjançant tecnologia microelectrònica. Els seus objectius són la solució de problemes analítics en diferents sectors, la investigació i desenvolupament de productes reproduïbles i de gran fiabilitat.

El grup de Nanobiotecnologia per al Diagnòstic (Nb4D) de l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) centra la seva activitat en el desenvolupament de noves eines de diagnòstic molecular. El grup, dirigit per la Professora d’investigació del CSIC Pilar Marco, aporta alternatives innovadores a les limitacions actuals existents en diferents àmbits tecnològics, fonamentalment en les àrees de diagnòstic clínic i seguretat alimentària.

El grup MCS (Medicinal Chemistry & Synthesis) se centra en la investigació química per generar coneixement i tecnologies terapèutiques combinant la millora i l'optimització de les molècules de fàrmacs existents i la definició de nous enfocaments terapèutics. sota la direcció del Dr. Amadeu Llebaria, inclou el Laboratori de Química Medicinal (MedChemLab) i el Servei de Síntesi de Molècules d’Alt Valor Afegit (SIMChem), tots dos pertanyents a l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC). Les principals línies de recerca inclouen la fotofarmacologia, la immunoteràpia i els mètodes químics per a l’etiquetatge de proteïnes natives.

L’any 2019 els grups TECNIO acreditats van ingressar més d’11 milions d’euros, 4,5 dels quals van ser amb projectes amb empreses, comptabilitzant un total de 150 clients.