Arrenca MINKE, un projecte europeu que busca millorar la qualitat de les dades oceanogràfiques

La qualitat de les dades és clau per desenvolupar polítiques mediambientals basades en evidències científiques. El projecte europeu MINKE, coordinat per l'Institut de Ciències del Mar (ICM) de Barcelona, ​​va celebrar el passat mes de juny la seva reunió de llançament de manera virtual. Els socis van aprofitar l'ocasió per explicar no només el paper i les responsabilitats de cada un, sinó també els principals objectius i accions previstes d'un projecte que pretén millorar la qualitat de les dades oceanogràfiques.

Per aconseguir-ho, MINKE, integrarà infraestructures marines europees –des de laboratoris de cal·libració fins a observatoris de ciència ciutadana- que són clau per millorar els mètodes de mesura dins de la disciplina coneguda com “metrologia”. Entre les variables oceanogràfiques que s'inclouen en el projecte figuren algunes de les que ens permeten entendre els efectes del canvi climàtic, com la temperatura i la salinitat del mar o els corrents marins, i altres que ens permeten avaluar els impactes de l'activitat humana, com ho són la pèrdua de biodiversitat o la brossa marina.

En concret, el projecte coordinarà l'ús i desenvolupament d'aquestes infraestructures de recerca, proposant un marc innovador de "qualitat de dades oceanogràfiques" per als diferents actors europeus encarregats de la vigilància i gestió dels ecosistemes marins.

"La qualitat de les dades és l'element clau perquè els sistemes d'observació oceànica i costanera proporcionin dades fiables per desenvolupar polítiques mediambientals basades en evidències", explica Jaume Piera, investigador de l'ICM i coordinador del projecte.

En aquest sentit, Piera afegeix que "MINKE abordarà els requisits metrològics de la qualitat de les dades en un sentit ampli. Tradicionalment, la qualitat s'havia associat a l'exactitud de les dades, però hi ha altres factors que s'han de tenir en compte, com la integritat o la rapidesa. Això s'ha vist, per exemple, durant la situació actual de pandèmia, en què volem no només proves precises, sinó també proves que puguin aplicar-se a la majoria de la societat i que proporcionin resultats ràpids”.

De la mateixa manera, detalla Piera, "els futurs reptes mediambientals relacionats amb els canvis globals exigiran observacions no només precises, sinó també íntegres i ràpides. Bàsicament, necessitarem observacions d'arreu en tot moment, i MINKE intentarà millorar els requisits metrològics per cobrir aquestes demandes".

Aquesta nova visió s'emmarcarà en un model d'innovació de quíntuple hèlix, que fomenta la col·laboració entre les universitats, els responsables polítics, la societat civil, la indústria i l'entorn en general per fer front als reptes compartits i utilitzar-los com a força motriu per crear solucions innovadores a través de la investigació i el desenvolupament.

Mitjançant el treball en equip i l'accés a les diferents infraestructures, MINKE pretén establir les bases per crear les sinergies necessàries entre els diferents actors implicats en el model d'innovació de la quíntuple hèlix.

MINKE, que es va concedir el passat mes d'abril i s'allargarà fins al mes de març de 2025, està integrat per 22 organitzacions d'Europa i Sud-amèrica, i és un dels projectes finançats pel Programa INFRAIA H2020, que busca dotar Europa d'infraestructures de recerca a les quals tinguin accés tots els investigadors, contribuint així a millorar la competitivitat d'Europa en tots els àmbits científics i impulsant la innovació en el sector tecnològic.