Dic06072023

Darrera actualitzacióDij, 01 Jun 2023 12pm

Back Estàs aquí:Inicio Medi Ambient Projectes LIFE Trivers: conèixer, protegir i restaurar els rius temporals a Europa

LIFE Trivers: conèixer, protegir i restaurar els rius temporals a Europa

Estudiar la hidrologia i l’ecologia dels rius temporals, crear noves eines per millorar-ne la gestió i facilitar la presa de decisions en l’àmbit de la gestió d’acord amb la Directiva marc de l’aigua europea són els objectius principals del projecte europeu LIFE Trivers.

Els rius temporals són uns dels ecosistemes d’aigua dolça més freqüents als països mediterranis. Imatge: Freshwater Ecology and Management (FEM) / UB És una iniciativa impulsada per un consorci que lidera el catedràtic Narcís Prat, del Departament d’Ecologia de la UB, i en el qual participen l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC), l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX). Les eines s’elaboren a partir dels resultats obtinguts pels mateixos investigadors en el projecte MIRAGE, pertanyent al 7è Programa marc de la Unió Europea, per transferir de manera efectiva el coneixement científic als gestors i la ciutadania.

Cada vegada existeix una demanda més gran de recursos hídrics a tot el món, i el continent europeu no n’és cap excepció. A més, durant els últims anys, la sequera a la Unió Europea ha augmentat en freqüència i intensitat, una situació que es podria agreujar pels efectes del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), cada vegada hi haurà més pressió sobre els sistemes hídrics, i s’espera que el 2030 aquesta situació afecti prop de la meitat de les conques fluvials del continent europeu.

Objectiu: estudiar i protegir els rius temporals a Europa

L’escassetat d’aigua i la sequera tenen un alt cost mediambiental al continent, i afecten directament diversos sectors econòmics que fan ús dels recursos hídrics (agricultura, indústria, energia, transport, turisme, etc.). En aquest context, una política inadequada dels recursos hídrics encareix encara més l’economia de l’aigua; ja que el procés d’extreure, transportar i tractar l’aigua implica costos energètics i econòmics més elevats.
 
Els rius temporals —uns dels ecosistemes d’aigua dolça més comuns— són hàbitats naturals de gran interès ecològic i paisatgístic. En el futur, es preveu que la proporció de rius i cursos fluvials de caràcter temporal augmenti per efectes del canvi global. El particular règim hidrològic dels rius temporals —ben diferenciat del dels cursos permanents d’aigua— afecta de manera directa els tipus d’indicadors de qualitat de l’aigua que s’utilitzen per estudiar-los, i obliga a desenvolupar metodologies d’estudi específiques.
 
A l’àrea mediterrània, en concret, el règim dels rius pot variar per efecte del clima, amb períodes humits i secs que s’alternen i generen cursos irregulars d’aigua. Valorar quin és l’estat ecològic dels rius de règim no permanent és un dels reptes científics que cal afrontar per millorar la gestió dels sistemes fluvials.
 
El programa LIFE Trivers (Implementing the water framework directive for temporary rivers: tools for the assessment of their ecological status) es durà a terme del 2014 al 2019, i servirà per transformar el treball desenvolupat en el projecte MIRAGE (Mediterranean intermittent river management) en una eina de treball al servei de la gestió sostenible de l’aigua a les conques hidrogràfiques mediterrànies. LIFE Trivers està coordinat pel catedràtic Narcís Prat (UB) i el professor d’investigació Francesc Gallart (IDAEA-CSIC). En el comitè directiu també hi ha els responsables de la implementació de la Directiva marc de l’aigua a les conques internes de Catalunya (Antoni Munné, ACA) i a la conca del Xúquer (Teodoro Estrela, CHX).