Un pèptid per al tractament de malalties inflamatòries intestinal

Investigadors del CSIC i de l'Imperial College de Londres han descobert un pèptid que redueix el patró pro-inflamatori de cèl·lules dendrítiques intestinals. Podria aplicar per al tractament de malalties inflamatòries intestinals d'origen autoimmune o les causades per al·lèrgens alimentaris. Els investigadors busquen ara un soci industrial que estigui interessat en el desenvolupament comercial del producte.

Lactobacillus plantarum. Imatge: BAC MAP, Atles Genome.Normalment, en els individus sans el sistema immunitari reconeix els bacteris que formen la pròpia flora intestinal i no activa cap resposta immunològica. És el que es coneix com a tolerància immunològica. No obstant això, de vegades aquesta tolerància s'altera per una reacció immune anòmala enfront dels propis bacteris o davant de certs antígens de la dieta. És el cas de les malalties inflamatòries intestinals d'origen autoimmune, com la malaltia de Chron, la colitis ulcerosa o la pouchitis. És també el cas de la malaltia celíaca, patida per persones intolerants al gluten.

En totes elles, la malaltia es manifesta a través d'un procés inflamatori, causat principalment perquè les cèl·lules dendrítiques, cèl·lules especialitzades del sistema immunitari, produeixen una gran quantitat d’interleuquines pro-inflamatòries, IL-12 i IL-6, que promouen la inflamació.

Una forma de tractament d'aquestes malalties, que no de curació, seria precisament reduir la producció de interleuquines pro-inflamatòries. Això és el que s'han plantejat els investigadors del CSIC i de l'Imperial College de Londres. Els científics han descobert un pèptid d'origen bacterià que bloqueja, en cèl·lules dendrítiques, la producció d’interleuquines pro-inflamatòries IL-12 i IL-6 i, en canvi, promou la síntesi de la interleuquina antiinflamatòria IL-10.

Proves realitzades en laboratori sobre cèl·lules dendrítiques humanes procedents de biòpsies intestinals de pacients amb colitis ulcerosa, han demostrat que amb el nou pèptid s'aconsegueix fins a sis vegades menys interleuquines pro-inflamatòries i quatre vegades més de les antiinflamatòries, la qual cosa portaria a la reducció de la inflamació intestinal.

Borja Sánchez, investigador a l'Institut de Productes Lactis d'Astúries (IPLA) del CSIC explica que el pèptid es podria aplicar com a additiu alimentari, formant part d'aliments funcionals, encara que no es descarten altres opcions, com la via farmacològica.

Com a avantatges, Sánchez destaca que el pèptid es pot produir fàcilment en grans quantitats i diferents formes (soluble, liofilitzat, entre d’altres). També destaca que ha estat aïllat d'una proteïna produïda de manera natural per Lactobacillus plantarum, i que és produïda per una soca de Lactococcus lactis.

En ambdós casos es tracta de bacteris probiòtics, que no presenten problemes de toxicitat, i que a més posseeixen estatus QPS (Qualified Presumption of Safety) de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, una qualificació que reben els microorganismes considerats segurs. L'additiu podria formar fàcilment part d'aliments funcionals basats en Lactobacillus plantarum, un dels probiòtics usats comunament en nutrició humana.