Patentat un nou mètode ràpid per detectar la toxina patulina en pomes i els seus derivats

Científics de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA) desenvolupen el primer mètode inmunoanalític per detectar patulina, una toxina present en pomes i derivats com sucs, compotes i preparats alimentaris per a la població infantil. Dues empreses del sector explotaran la patent.

La patulina és un metabòlit secundari produït per fongs de diversos gèneres (Imatge:Pixabay)Investigadors de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en col·laboració amb la Universitat de València, han desenvolupat un nou mètode analític que permet la detecció ràpida i ultrasensible de patulina en aliments.

Aquesta toxina es produeix per diverses espècies de fongs quan contaminen pomes, i pot trobar-se en productes derivats, entre ells aliments destinats a la població infantil. És la primera vegada que s'aconsegueix detectar aquesta toxina amb mètodes inmunoanalítics basats en anticossos, més específics i econòmics que altres tècniques.

La patulina és un metabòlit secundari produït per fongs de diversos gèneres, i especialment per Penicillium expansum, un fong que causa múltiples pèrdues en fruites.

La presència d'aquesta micotoxina és habitual en pomes i els seus productes derivats. Segons l'Organització Mundial de la Salut, els símptomes aguts que produeix aquesta toxina en animals inclouen dany al fetge, melsa i ronyó, a més de toxicitat per al sistema immunitari. En l'ésser humà s'han descrit nàusees, trastorns gastrointestinals i vòmits. Se la considera genotòxica (capaç de produir dany en el material genètic), però encara no s'ha demostrat el seu potencial cancerigen.

Per això, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària ha establert uns nivells màxims molt exigents de patulina en les pomes (25 micrograms per quilo), sucs i altres derivats (50 micrograms per quilogram), i, sobretot, en aliments destinats a nadons i nens petits edat (10 micrograms per quilo). La presència de patulina en aliments, a més de ser preocupant des d'un punt de vista toxicològic, es considera un indicador d'una deficient qualitat de la matèria primera.

Els mètodes tradicionals per detectar aquests compostos es basen en la separació (cromatografia), i requereixen grans i complexos dispositius. Per contra, els mètodes inmunoanalítics es basen en la detecció mitjançant anticossos, pel que són més senzills.

Fins ara no havia estat possible generar anticossos enfront de la patulina per la seva petita mida i elevada reactivitat. Així, el treball realitzat pel grup de Inmunotecnologia Analítica d'Aliments (Faig) de l'IATA-CSIC i la Universitat de València suposa el primer immunoassaig desenvolupat per a aquesta micotoxina capaç de determinar la seva presència en aliments de forma ràpida i econòmica.

Tècnica ràpida, senzilla i econòmica

"La generació d'anticossos monoclonals d'elevada afinitat per patulina s'havia convertit en un objectiu molt perseguit durant les últimes dècades", comenta Josep Vicent Mercader Badia, investigador del grup responsable de l'estudi en el IATA.

"Per primera vegada hem aconseguit desenvolupar una tecnologia que permet el cribatge ràpid i la quantificació de patulina en extractes de poma i els seus derivats. Aquests desenvolupaments innovadors tindran efecte sens dubte en la disminució dels nivells d'aquesta micotoxina en aliments", resumeix.

Els mètodes inmunoanalítics són tècniques ràpides, senzilles i econòmiques molt implantades en la determinació de micotoxines en la indústria agroalimentària. Es tracta de mètodes analítics molt sensibles i específics que, per la seva gran versatilitat, poden adaptar-se a equips portàtils i procediments per a l'anàlisi in situ (fins i tot permeten la lectura de resultats amb un telèfon mòbil).

Comercialització a nivell mundial

Les empreses Abraxis-Eurofins (EUA) i R-Biopharm Rhône (Escòcia), líders mundials en el sector de l'inmunodiagnòstic en aliments, explotaran aquesta patent, el que els permetrà ser els únics proveïdors de mètodes ràpids per a l'anàlisi de patulina en aliments. L'objectiu és comercialitzar a tot el món la tecnologia desenvolupada en el IATA utilitzant diferents mètodes immunoquímics d'anàlisi.

CSIC  Comunicació Valencia